Translate

Monday, December 10, 2012

C2 cherry no power done

C2 cherry  no power done

history: Na laglag sa tubig na hindi sinasadya...

Actiontaken:clean ko muna lagay laquer tinner then rehot mtk ic dalawang basis ko ni rehot bago xa nag open...DONE

ito pic
 c2.jpg
 c2do.jpg


c20 china lcd light and no buzzer done>>>>

c20 china lcd light and no buzzer done>>>>

history:biglang lang raw nawala ang light chaka yong buzzer

Action taken:jumper ko light then ibinalik ko pag'kabit ang buzzer kasi natangal...DONE


 done.jpg

 speaker.jpg

 01012007210.jpg