Translate

Monday, September 19, 2011

E7 No power drop damage done

E7 No power drop damage done

boss share ko sa E7 nabagasak

ayaw na mag power
kaya open kung unit tapos a line at

tinanggal ko ang batt
DONE...

No comments:

Post a Comment