Translate

Thursday, June 23, 2011

5130c Authomatic Power On (SOLVE)

5130c Authomatic Power On (SOLVE)
5130c Autho Power On Na Bagsak Daw Sabi Ng May Ari....

Reball Ko Lang Keypad Ic Sapol

Happy Yepee Yeah

Screenshot:

Click this bar to view the full image.


Bago Pa Ang Pera Na Binayad Ni Costumer

Click this bar to view the full image.


done sana mkatolong::::

No comments:

Post a Comment