Translate

Friday, August 5, 2011

7610s dead DONE

7610s dead DONE
share ko lang mga bossing 7610s dead...history nabagsak daw ng bata...

check ko sa JAF ito lumalabas....

Quote:
JAF version 1.98.63
Detected PKEY: 90026A7F
Card life counter: 92.94%
P-key nokia module version 01.02
Detected JAF INTERFACE version: 01.B2, Driver version: 40000, Library version: 30107
JAF DCT4/BB5 LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\
JAF DCT4/BB5 PRODUCT DIR: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\
JAF USB LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\FlashUSB\
JAF DCT3/DCTL LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash3\
USB Cable Driver version: 7.1.36.0
Changing mode...Done!
Booting phone...
FAST PHONE detected!

CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006030C192101033000
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000B22
Asic Public ID: 1250021031E98C5699537E513BC6947FDF342268
HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB8572300000000
ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step1...
Patching CMT boot step2...
Patching CMT boot step3...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 00000000 <=> Flash -> not detected
CMT Flash Data: NOT AVAILABLE
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
Patching CMT loader step1...
Patching CMT loader step3...
Error loading cmt loader...
kaya hardware ko na agad alam ko di rin mag tutuloy sa falshing un...

ito po tinira ko...

reheat at alugin lang ang patong ic...

Click this bar to view the full image.

Quote:
TIPS:para sa mga newbie sa repairng... gumamit po tayo ng malaking nossle para di bumigay ang ic na ating e rereheat...
Click this bar to view the full image.


reheat ko na po...

Click this bar to view the full image.


after ma reheat palamigin at check ulit sa JAF...

ito na po lumabas...

Quote:
Booting phone...
FAST PHONE detected!

CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006030C192101033000
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000B22
Asic Public ID: 1250021031E98C5699537E513BC6947FDF342268
HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB8572300000000
ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step1...
Patching CMT boot step2...
Patching CMT boot step3...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 89820089 <=> INTEL -> Type not in database
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
Patching CMT loader step1...
Patching CMT loader step3...
CMT Loader Ready
Done!
Restarting phone...Done!
nagtuloy na po siya ibig sabihin buhay na

ito na po ang unit...

Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.
DONE

No comments:

Post a Comment